12/3/12

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ;Σνφμύωα
με μαι έυρενα στο Πμανιπσήτετο του Κμτρπιαίζ, δεν πζαίει ρλόο με τί σρειά είναι
τοθοπεμέτενα τα γτάμαμρα μσέα σε μία λξλέη, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο
γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς
και να μροπετίε να τις δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο
απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά την λξηέ σαν
σνύλοο. Ατίπτσυεο ε;


Το
ξρέω ότι ενίαι δσκύολο να το πεστιέψτε και μροπεί να σας φεανί παλοράγο, αλλά
ενίαι ένα πιαδνίγι του εφελάκγου που ατυή τη σγμιτή δεν δαεβζιάι τα
γταμάμρα ξωχεστριά, αλλά τη λξέη σαν σνύολοο..Τορεμρό;Πηγή: voulgari.wordpress.com/

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...